We bieden een volleybalopleiding aan en de mogelijkheid om volleybak in teamverband en competitie te spelen op maat van al onze spelers vanaf jonge leeftijd.

We streven dat iedereen zich goed voelt binnen de club als individu, als teamlid en als clublid en met plezier en enthousiasme deelneemt aan alle activiteiten. Hierbij is het belangrijk voor iedereen een uitdagend maar haalbaar doel voorop te stellen.

We zijn een open club: we werken aan een zo groot mogelijke instroom waarbij we open staan voor iedereen van Kuurne en omgeving om vanuit een zo breed mogelijke basis ploegen op elk niveau in competitie te laten spelen.

We willen onze spelers omringen met zo goed mogelijk opgeleide mensen en met zo goed mogelijke middelen, voor zover de financiƫle status van de club het toelaat.

We verwachten van iedereen een maximale inzet op zijn niveau en een gedrag in overeenstemming met de clubgeest en een loyaliteit aan onze clubkleuren.

We streven naar een goede samenwerking met andere clubs.

We dragen als club een maatschappelijke verantwoordelijkheid en voeren fair-play hoog in het vaandel en vragen dus ook een zelfde engagement van spelers en/of ouders, verantwoordelijken en symphatisanten.

We willen onze verantwoordelijkheid ook opnemen op medisch vlak: niet enkel bij kwetsuren, maar ook ruimer. Op vlak van algemene gezondheid en ontwikkeling willen we streven naar “Gezonde geesten in gezonde lichamen”.

We zetten ons in om een stabiele en financieel gezonde club te blijven.

We willen samen met ieder lid zorgen voor een positieve uitstraling van onze club en van het volleybal in onze gemeente en in onze streek.

De volledige versie van de gedragscode kan u hier lezen.